Publikation2

Om gården:

Historia:

Gården har varit i släktens ägo sedan 1877, vilket innebär att det är fjärde och femte generationen som brukar den tillsammans nu. 

Den gamla ladugården har byggts ut i omgångar under årens lopp men 2002 byggdes tillslut ett modernt lösdriftsstall med mjölkgrop. 2016 byggdes ytterliggare ett stall och mjölkgropen flyttades dit. Den gamla ladugården får nu tjäna som barnkammare för kalvar. 

Det gamla bostadshuset från 1848 har nu fått ge plats för huset som glassproduktionen bedrivs i.

Jordbruk:

De ca 240 korna som är av rasen Holstein går i ett lösdriftsstall och mjölkas två gånger per dygn i en mjölkgrop. De mjölkar i snitt 31 kg mjölk per ko och dygn. Merparten av mjölken levereras till Arla och resten gör vi vår goda glass av.

Växtodlingen består av foderproduktion till korna. Vi odlar vall (gräs), majs och spannmål. Betfiber och proteinprodukter köps in på grund av att arealen inte räcker till att odla allt.

Under sommarhalvåret betar ungdjuren på 50 hektar naturbetesmarker från Bua till Nösslinge i norra Halland. Mjölkkorna går på bete vid Viskan från maj till början på oktober.

Viskadalens Gårdsglass AB | Drared 11b | 432 66 VEDDIGE | Telefon: 070-281 55 20 | e-post: info@viskadalensgardsglass.se